Πηγές για την πνευμονική νόσο από μη φυματικά μυκοβακτηρίδια (NTM-PD)

Διερευνήστε ένα πλήθος πηγών για καθετί που αφορά τα NTM

Διερεύνηση

Τι νεότερο υπάρχει

Δείτε τις περιλήψεις πρόσφατων δημοσιεύσεων και ενημερωθείτε για τις τελευταίες έρευνες πάνω στη NTM-PD

Προβολή

Κατευθυντήριες οδηγίες ATS / ERS / ESCMID / IDSA για τη NTM-PD 2020 – Παρουσίαση ειδικών

Δείτε διακεκριμένους ειδικούς στον τομέα της NTM-PD να συζητούν τις κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής των ATS/ERS/ESCMID/IDSA για τη θεραπεία της MAC-PD

Προβολή

Ελέγξτε τις γνώσεις σας σχετικά με τη NTM-PD

Συμμετάσχετε και ελέγξτε τις γνώσεις σας για τη διαχείριση της NTM-PD

Έναρξη

faderindicatorfaderindicatorfaderindicatorfaderindicator

Διάγνωση

Ποιος είναι ο ασθενής;

Η NTM-PD στοχεύει ορισμένες ευπαθείς ομάδες ασθενών – το να γνωρίζετε ποιες είναι αυτές και πώς να τους θεραπεύσετε είναι εξαιρετικά σημαντικό 

Για να διασφαλίσετε την αποτελεσματική κλινική αντιμετώπιση των ασθενών, είναι απολύτως αναγκαίο να γνωρίζετε ποιος ακριβώς είναι ο ασθενής με NTM-PD, τι να κάνετε μετά τη διάγνωση της νόσου και πώς να βελτιστοποιήσετε την συνεχή παρακολούθηση του.. 

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να μελετήσετε μια σειρά κλινικών περιστατικών για ασθενείς με NTM-PD. 

Ασθενής που διατρέχει κίνδυνο

Μελέτη περιστατικού

Ασθενής που διατρέχει κίνδυνο

Κλινική περίπτωση 1

Δείτε τη συνοπτική παρουσίαση ενός ασθενή με παράγοντες κινδύνου για NTM-PD, ο οποίος δεν έχει ακόμη διαγνωσθεί

Διαβάστε περισσότερα...

Διάγνωση χωρίς θεραπευτική αντιμετώπιση

Μελέτη περιστατικού

Διάγνωση χωρίς θεραπευτική αντιμετώπιση

Κλινική περίπτωση 2

Στους ασθενείς με διάγνωση NTM, η απόφαση για την έναρξη θεραπείας μπορεί να είναι δύσκολη. Διερευνήστε εδώ το περιστατικό ενός ασθενή με διαγνωσμένη πνευμονική λοίμωξη από MAC

Διαβάστε περισσότερα...

Ασθενής με από του στόματος θεραπεία βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών (GBT)

Μελέτη περιστατικού

Ασθενής με από του στόματος θεραπεία βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών (GBT)

Κλινική περίπτωση 3

Σε αυτό το σενάριο, ο ασθενής λαμβάνει θεραπεία για NTM-PD. Μελετήστε το περιστατικό για να ενημερωθείτε για τη λήψη κλινικών αποφάσεων σε καθημερινή βάση.

Διαβάστε περισσότερα...

Ασθενής με Mycobacterium avium στον οποίο η από του στόματος θεραπεία GBT απέτυχε

Μελέτη περιστατικού

Ασθενής με Mycobacterium avium στον οποίο η από του στόματος θεραπεία GBT απέτυχε

Κλινική περίπτωση 4

Διερευνήστε το περιστατικό με έναν ημιαπασχολούμενο συνταξιούχο αγρότη που διαγνώστηκε με MAC-PD, αλλά δεν ανταποκρίθηκε στη θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα...

patientDetailPhoto

Ασθενής που διατρέχει κίνδυνο

Κλινική περίπτωση 1

Patient profile

Male, aged 60 years, ex-smoker (40 pack years), Caucasian

Medical history

COPD for 15 years, recurrent respiratory infections

Symptomology

Weight loss (<5Kg), chronic productive cough, night sweats, evidence of haemoptysis

Physical examination

Respiratory rate normal, expiratory wheeze, FEV1 50%, Tiffenau Index FEV1/FVC 45%, O2 saturation 99%

Diagnosis imaging and bronchopulmonary tests

X-ray normal, emphysema and mild bronchiectasis on chest CT, scattered nodules

Lifestyle factors

Limited alcohol intake, normal diet, works in a garden centre

Comorbidities

Arterial hypertension, chronic renal failure

Current medications

Triple therapy for COPD (dual bronchodilation and ICS) and occasional oral steroids, limited use of macrolides for exacerbations, antihypertensives (ACE inhibitor, calcium channel blocker)

Current microbiological profile

Previous isolation of H. influenzae

Imagery

Chest CT scans – emphysema and mild bronchiectasis with some nodular lesions in the right lower lobe

Images are derived from real patients and are broadly representative of the fictional clinical scenario presented, but do not wholly represent the clinical findings outlined for this patient

Images: courtesy of Professor Natalie Lorent

patientDetailPhoto

Διάγνωση χωρίς θεραπευτική αντιμετώπιση

Κλινική περίπτωση 2

Patient profile

Female, 65 years, Caucasian

Medical history

No known respiratory history

Symptomology

Onset of profound fatigue (2 Months, productive cough with yellow sputum, night sweats, weight loss (started 6 months ago)

Physical examination

BMI <18 Kg/m2

Diagnosis imaging and bronchopulmonary tests

FEV1 75%, Tiffenau Index FEV1/FVC 80%, O2 saturation normal (99%), bilateral nodules, mainly right, in the middle and lower lobes, tree-in-bud appearance, middle lobe and lingula bronchiectatic changes with local fibrosis on CT , no cavities – relatively

Lifestyle factors

Semi-retired, active

Comorbidities

GERD (untreated)

Current medications

Olmesartan

Current microbiological profile

Macrolide sensitive MAC isolated within 6 months on consecutive occasions Laboratory findings: no remarkable findings – ESR elevated at 46 mm/1h but stable over a 6-month period

Imagery

Chest X-ray: Confluent nodular opacities in the periphery of the subclavian area of the right upper lobe. A single peripheral nodule in the right middle zone across the hilum. Although the overshadowing right breast, there can be seen some confluent nodules at the periphery of the area between 9th & 10th rib in the right lower lobe

Chest CT scan:

A) Some nodules subpleurally, right lower lobe, in a tree-in-bud pattern at the level of the intermediate bronchus. The largest of them is solid at the center & ground-glass at its periphery.

B) Confluent nodules at the periphery of the lateral segment of the right middle lobe, solid at the centre & ground-glass at their periphery. Small ground glass opacity & tree-in-bud opacities in the right lower lobe peripherally.

C) Confluent nodules at the periphery of the lateral segment of the right middle lobe, subpleurally at the posterior segment of the right lower & left lower lobe periphery, mostly in a tree-in-bud pattern. In contact with the right cardiac border, there is an opaque area with round lucencies inside, probably a fibrotic area with traction bronchiectasis. The latter is consistent with a healed non-active disease.

Images are derived from real patients and are broadly representative of the fictional clinical scenario presented, but do not wholly represent the clinical findings outlined for this patient

Images: courtesy of Dr Apostolos Papavasileiou 

patientDetailPhoto

Ασθενής με από του στόματος θεραπεία βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών (GBT)

Κλινική περίπτωση 3

Patient profile

Female, 50 years old, East Asian

Medical history

Extensive post-infective bronchiectasis, ex-smoker (low pack years) stopped 15 years ago

Symptomology

Productive cough (yellow sputum), low grade fever, night sweats, weight loss

Physical examination

BMI normal, FEV1 45%, Tiffenau Index FEV1/FVC 76%, diffuse coarse crepitations

Diagnosis imaging and bronchopulmonary tests

CT scan shows tree in bud and micronodules, lower lobe cavitation

Lifestyle factors

In full-time work (social worker), teenage child, was active used to swim regularly

Comorbidities

Generalized anxiety disorder

Current medications

In receipt of ICS for bronchiectasis, anti-anxiolytics

Current microbiological profile

MAC isolated from 3 consecutive samples (macrolide sensitive), previous P. aeruginosa infection (successfully treated with IC antibiotics including beta-lactam and amikacin)

Imagery

Images are derived from real patients and are broadly representative of the fictional clinical scenario presented, but do not wholly represent the clinical findings outlined for this patient

Images: courtesy of Dr Wouter Hoefsloot

patientDetailPhoto

Ασθενής με Mycobacterium avium στον οποίο η από του στόματος θεραπεία GBT απέτυχε

Κλινική περίπτωση 4

Patient profile

Male, 67 years, never smoker, diagnosed with MAC-PD about 1 year previous, Caucasian

Medical history

Moderate-to-severe COPD, first diagnosed 5 years ago, bronchiectasis, history of previous tuberculosis (30 years previous)

Symptomology

Profound fatigue, exertional dyspnoea, increased productive cough with purulent sputum, night sweats, weight loss

Physical examination

Low BMI <18 Kg/m2, FVC 76%, FEV1 57%, Tiffenau Index FEV1/FVC 62%, increased respiratory rate, tachycardia, wheeze, diminished breath sounds

Diagnosis imaging and bronchopulmonary tests

Multiple small cavitation with increased signs of cavitation and signs of consolidation

Lifestyle factors

Semi-retired farmer, still working on family farm, malnourished, high alcohol intake of >20 units/week

Comorbidities

COPD, sequelae from previous TB and bronchiectasis, diabetes

Current medications

Azithromycin 250-500 mg/day, rifampicin 600 mg/day and ethambutol 15 mg/Kg/day plus amikacin in early treatment periods of 500 mg twice daily; high dose inhaled corticosteroids for COPD, previously received multiple intermittent courses of macrolides for

Current microbiological profile

MAC-PD is macrolide resistant, co-infection with P. aeruginosa present - untreated; co-infection with Aspergillus

Imagery

Images are derived from real patients and are broadly representative of the fictional clinical scenario presented, but do not wholly represent the clinical findings outlined for this patient

Chest CT scan and X-ray

Images: courtesy of Professor Mateja Jankovic Makek

Διεξαγωγή εξετάσεων και διάγνωση

Για τους ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για πνευμονική νόσο από μη φυματικά μυκοβακτηρίδια (NTM-PD), ο προληπτικός έλεγχος και η διεξαγωγή εξετάσεων είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι για την αποτελεσματική διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας. 

Η αποτελεσματική διάγνωση της NTM-PD έχει κρίσιμη σημασία για την έγκαιρη και επιτυχή θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου, ιδίως αν κάποιος λάβει υπόψη ότι οι πιθανότητες επιτυχίας είναι υψηλότερες στον πρώτο κύκλο θεραπευτικής αγωγής.1,2  

Συχνά, στην περίπτωση των NTM, παρατηρείται υποδιάγνωση  επειδή τα συμπτώματα της νόσου μιμούνται εκείνα που σχετίζονται με υποκείμενες χρόνιες πνευμονικές παθήσεις.3,4 Μια καθυστερημένη διάγνωση της NTM-PD μπορεί να οδηγήσει σε νεότερες πνευμονικές βλάβες επιπλέον εκείνων που προκαλούνται από την αρχική πάθηση.5 

Για τους ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για NTM-PD οι οποίοι παρουσιάζουν προοδευτική έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας, θα πρέπει να υπάρχει έντονη υποψία που επιβάλλει περαιτέρω διερεύνηση.6 

Μελέτες αποδεικνύουν ότι ορισμένοι ασθενείς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν λοίμωξη από NTM. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι: 

 • Οι ασθενείς με σωματότυπο που θυμίζει το σύνδρομο Marfan, το επονομαζόμενο σύνδρομο της «Λαίδης Windermere», (ψηλότεροι από τον μέσο όρο, με χαμηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI) <18 kg/m2, με παραμορφώσεις του θώρακα) είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν από NTM-PD6,7 
 • Ασθενείς με υποκείμενες πνευμονικές παθήσεις όπως βρογχεκτασίες ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), ειδικά αν λαμβάνουν θεραπεία με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και έχουν βρογχικό άσθμα6-9  
 • Ασθενείς με υποκείμενη γενετική προδιάθεση, π.χ. ανεπάρκεια άλφα -1 αντιθρυψίνης10,11  
 • Ανοσοκατεσταλμένοι ή ανοσοανεπαρκείς ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ρευματοειδή αρθρίτιδα, εκείνων που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή ή είναι λήπτες μοσχεύματος6,12  
 • Ασθενείς με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ)6 

Στους παραπάνω ασθενείς, με  συμπτώματα ή επιδεινούμενη νόσο, διερευνήστε την πιθανότητα για NTM-PD! 

Όταν υπάρχει υποψία για NTM, η διάγνωση πρέπει να γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:2  

 • Συμπτωματολογία – πνευμονική λειτουργία ή συστηματικά συμπτώματα 
 • Αξονικές τομογραφίες θώρακος 
 • Μικροβιολογικές εξετάσεις σε δείγμα πτυέλων ή βρογχικού εκπλύματος 

Στα κλινικά συμπτώματα που συνάδουν με λοίμωξη από NTM περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:13 

Στις αξονικές τομογραφίες θώρακος εντοπίζονται περιοχές με κοιλότητα και θα πρέπει να προτιμώνται έναντι των ακτινογραφιών θώρακος, που από μόνες τους  δεν επαρκούν για τη σίγουρη διάγνωση της NTM-PD. Οι αξονικές τομογραφίες εντοπίζουν επίσης περιοχές με βλέννη οι οποίες στην απεικόνιση έχουν την χαρακτηριστική εικόνα του «tree in bud» ( μπουμπουκιασμένο δέντρο).3 Απεικονιστικά ευρήματα συμβατά με λοίμωξη από NTM περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:3  

 • Δικτυοοζώδη διηθήματα 
 • Πολλαπλά οζίδια 
 • Πολυεστιακές βρογχεκτασίες 
 • Οζίδια και βρογχεκτασίες στον ίδιο λοβό, συχνά στον δεξιό μέσο λοβό και τη γλωσσίδα 
 • Κοιλότητες 
 • Κυψελιδικά διηθήματα 

Τα επαναληπτικά δείγματα πτυέλων των ασθενών που λαμβάνονται αυτόματα ή μέσω βρογχικού ή βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος θα πρέπει να αξιολογούνται μικροβιολογικά για την παρουσία NTM. Σε πρώτη φάση, τα πτύελα εξετάζονται μικροσκοπικά και μπορούν να αναδείξουν την παρουσία οξεοάντοχων βακτηρίων (AFB), μια σχετικά γρήγορη διαδικασία. Στη συνέχεια, τα πτύελα καλλιεργούνται, μια διαδικασία που απαιτεί αρκετές εβδομάδες.14,15 Μετά την ολοκλήρωση της καλλιέργειας, θα πρέπει να διεξάγονται περαιτέρω αναλύσεις για τον προσδιορισμό του είδους του λοιμογόνου βακτηριδίου.16 Εναλλακτικά, διαβρογχική βιοψία ή βιοψία πνεύμονα με ιστολογικά ευρήματα συμβατά με μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη (π.χ. κοκκιωματώδης φλεγμονή ή AFB) και θετική καλλιέργεια πτυέλων είναι ενδεικτικές της NTM-PD, όπως και επαναληπτικά βρογχικά εκπλύματα με θετική καλλιέργεια για NTM.2 

Κατά κανόνα, δύο ή περισσότερες διαδοχικές καλλιέργειες πτυέλων με το ίδιο είδος υποδεικνύουν ενεργότητα της νόσου και στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται θεραπεία κάτι που ισχύει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των MAC-PD, M. abscessus ή M. xenopi. Ωστόσο, για το M. kansasii, μία μόνο θετική καλλιέργεια μπορεί να επαρκεί ως απόδειξη για την έναρξη της θεραπείας.2 

Μετά τον εντοπισμό των NTM, τον προσδιορισμό του είδους και τη διάγνωση της πνευμονικής νόσου, θα πρέπει να ακολουθεί θεραπεία σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.2,17 

Σχετικές πηγές

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη NTM-PD – Βασικές συστάσεις

Βίντεο

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη NTM-PD – Βασικές συστάσεις

Σε αυτό το βίντεο, οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες παρέχουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις οδηγίες ATS/ERS/ESCMID/IDSA 2020 για το NTM-PD, με έμφαση στο MAC-PD.

Μικροβιολογική κατάσταση κατά τη διάγνωση και τη θεραπεία της MAC-PD

Βίντεο

Μικροβιολογική κατάσταση κατά τη διάγνωση και τη θεραπεία της MAC-PD

Σε αυτό το βίντεο, ειδικοί μοιράζονται τις σκέψεις τους για τον ρόλο των μικροβιολογικών εξετάσεων στη διάγνωση, στον καθορισμό αποτελεσματικών θεραπευτικών στρατηγικών και στην καθημερινή παρακολούθηση με στόχο την αρνητικοποίηση της καλλιέργειας.

Μάθετε περισσότερα για την NTM-PD

Ξανασκέψου NTM

Ξανασκέψου NTM

Σκεφτείτε τις ανεκπλήρωτες ανάγκες του κλινικού ιατρού και του ασθενή

Θεραπεία

Θεραπεία

Διερευνήστε ποιοι ασθενείς πρέπει να λάβουν θεραπεία και, εφόσον η απόφαση αυτή ληφθεί, πώς μπορεί να γίνει αυτό σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις.

Νεότερα για τα NTM

Νεότερα για τα NTM

Μια συλλογή πηγών στην οποία μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση και που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιλήψεις πρόσφατων δημοσιεύσεων

Πηγές

Πηγές

Διερευνήστε ένα πλήθος πηγών για καθετί που αφορά τα NTM

Βιβλιογραφία:

 1. Griffith DE et al. Curr Opin Infect Dis 2012;25:218–27.
 2. Daley CL et al. Eur Respir J 2020;56:2000535.
 3. Griffith DE et al. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:367–416.
 4. Maiga M et al. PLoS One 2012;7:e36902.
 5. Lee MR et al. PLoS One 2013;8:e58214.
 6. Prevots DR et al. Clin Chest Med 2015;36:13–34.
 7. Dirac MA et al. Am J Respir Crit Care Med 2012;186:684–91.
 8. Andrejak C et al. Thorax 2013;68:256–62.
 9. Hojo M et al. Respirology 2012;17:185–90.
 10. Szymanski EP et al. Am J Respir Crit Care Med 2015;192:618–28.
 11. Wu UI, Holland SM. Lancet Infect Dis 2015;15:968–80.
 12. Winthrop KL et al. Ann Rheum Dis 2013;72:37–42.
 13. Rare disease database. https://rarediseases.org/rare-diseases/nontuberculous-mycobacterial-lung-disease/ [Accessed February 2021].
 14. Lab Tests Online. https://labtestsonline.org/conditions/nontuberculous-mycobacteria-infections [Accessed June 2020].
 15. National Center for Advancing Translational Sciences. https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/7123/mycobacterium-aviumcomplex-infections#ref_15023 [Accessed June 2020].
 16. Koirala J. https://emedicine.medscape.com/article/222664-print [Accessed February 2021].
 17. Haworth C et al. Thorax 2017;72(Suppl 2):ii1–ii64.

Thank you for registering your interest

Sorry, an error has occurred: